Maj 14, 2018

Fundacja Artimex Zdrowie

Do celów statutowych Fundacji należy:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia zdrowotnego.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia na co dzień.
3. Popularyzacja idei aktywnego i zdrowego trybu życia wśród osób w każdym wieku.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia u osób z chorobami cywilizacyjnymi.
5. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy chorym.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa zdrowotnego.
2. Działalność edukacyjną, w zakresie propagowania aktywnego i zdrowego trybu życia.
3. Współpracę z wykwalifikowaną kadrą fizjoterapeutów, dietetyków, trenerów personalnych.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których misja działania jest zbieżna z calami Fundacji.

 

Fundacja „ARTIMEX Zdrowie” pomaga przez realizację programów nakierowanych na promowanie zdrowia w społeczeństwie. Pomagamy zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym w dążeniu do pełnej satysfakcji ze swojego życia. W swoich działaniach koncentrujemy się nie tylko na Mieszkańcach miasta Krakowa, ale działamy też w innych miastach Polski.
Pracownicy fundacji, a także jej współpracownicy są specjalistami w swojej dziedzinie, posiadają doświadczenie w wykonywanym zawodzie i szeroką wiedzę z zakresu zdrowego trybu życia. Zawodowo zajmują się diagnostyką oraz leczeniem chorób cywilizacyjnych XXI wieku.
Pacjenci są stale motywowani, tak aby konsekwentnie dążyć do ustalonych celów. Dzięki temu możliwe jest ciągłe wsparcie osób narażonych na choroby cywilizacyjne oraz rozwijanie i umacnianie u nich postaw prozdrowotnych w życiu codziennym.
Dotychczasowa działalność Fundacji „ARTIMEX Zdrowie” poparta jest wieloma sukcesami, z czego jesteśmy bardzo dumni. Radość naszych Podopiecznych z osiągniętych celów jest dla nas źródłem satysfakcji i jednocześnie motywacją do dalszej pracy. Mieliśmy przyjemność organizować i brać udział w wielu przedsięwzięciach skoncentrowanych na promowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia, prewencji chorób cywilizacyjnych oraz działań poprawiających jakość życia. Podczas wielu takich spotkań prezentowaliśmy korzyści płynące z postępowania nakierowanego na zdrowie, a także doradzaliśmy w wybraniu optymalnej drogi, która poprowadzi do wyznaczonego celu.
Zależy nam, aby ciągle poszerzać obszar naszych działań i docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących osób. Chcemy wspierać Was w trudnych sytuacjach, a także przeciwdziałać rozwojowi chorób cywilizacyjnych i innych schorzeń nimi spowodowanych. Jesteśmy otwarci na potrzeby odbiorców naszych działań, ponieważ ich zadowolenie, osiągnięty sukces i zmiana nawyków jest dla nas kwestią priorytetową.
W razie dodatkowych pytań dotyczących Fundacji „ARTIMEX Zdrowie” prosimy o kontakt.
Swoje cele statutowe realizujemy poprzez prowadzenie kompleksowego i profesjonalnego poradnictwa prozdrowotnego w ścisłej współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami. Do naszego zespołu należą najlepsi dietetycy i fizjoterapeuci. Zajmujemy się działalnością edukacyjną, która jest skupiona na promowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia u osób w każdym wieku: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy.
Prowadzimy współpracę z doświadczonymi specjalistami oraz całymi instytucjami, co powoduje, że oferowane przez nas wsparcie jest kompleksowe i profesjonalne.

 

Prowadzimy działalność w następującym zakresie:

1. Zdrowy tryb życia na co dzień.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i osób starszych.
3. Pomoc, wsparcie i ochrona.
4. Działalność w ramach kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz pomocy chorym.
5. Rozpowszechnianie idei aktywnego i zdrowego trybu życia w każdej z grup społecznych.
6. Działania prozdrowotne w każdej z grup społecznych.
7. Inicjowanie i wspieranie innowacyjnych działań i rozwiązań w wielu dziedzinach życia człowieka, głównie działania prozdrowotne.
8. Edukacja i wsparcie w każdej z grup społecznych.
9. Rozwijanie i umacnianie postaw skoncentrowanych na propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia u osób, u których zdiagnozowano choroby cywilizacyjne.
10. Stała edukacja i wsparcie w osiągnięciu zamierzonych celów.