Zabiegi chirurgiczne

Chirurg prowadzi konsultacje, zleca badania diagnostyczne oraz zajmuje się leczeniem wielu schorzeń. Lekarz specjalista wykonuje szereg zabiegów chirurgicznych, pobiera wycinki ze zmienionych chorobowo miejsc oraz przekazuje pobrane próbki do dalszej diagnostyki. Nowoczesny sprzęt, którym posługują się doświadczeni specjaliści, umożliwia precyzyjne przeprowadzenie badania oraz postawienie właściwej diagnozy. Konieczność wykonania większego lub mniejszego zabiegu zawsze powinna być potwierdzona wnikliwą diagnostyką oraz konsultacją z lekarzem. Specjalista ma możliwość zlecenia dodatkowych badań oraz wyboru najwłaściwszej metody leczenia.

Zapisz się na wizytę do chirurga na www.eurodent.pro/